Malus sylvestris - vildapel

Vildapeln växer i naturligt tillstånd i huvudsak i Europa men i Finland endast i de sydvästra delarna av landet. Trädet är fridlyst i hela landet förutom på Åland.

Vildapeln kan ha tornar, hela bladskivor och är en sambyggare med vita blommor. Blommorna sitter ofta i grupper om fem och deras kronblad rör inte vid varandra. Undersöker man blomman finner man en pistill med femgrenad spets, som vuxit ihop av fem pistillkroppar. Frukten är grön, högst 3 cm lång, med rester av täckbladen i spetsen och fruktköttet är hårt och surt.

Vildapeln korsar sig gärna med andra odlade och förvildade äppelsorter och äktheten kan därför vara svår att bestämma. I motsats till vildapeln är den sterila apelns (Malus pumila) unga grenar och bladskivor håriga.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat