Parthenocissus quinquefolia - klättervildvin

Klättervildvinet är en vackert grön ranka med sina femfingriga blad och ståtlig på hösten när bladen lyser i mörkröda nyanser. Rankan växer kraftigt och klättrar högt med klängen som fäster med sugfötter på vilken som helst fast yta.

Klättervildvinet används i stor utsträckning för att pryda väggar av sten och tegel, men det kan också användas som insynsskydd eller för att klänga över staket, sopställningar och andra byggnationer samt på utmanande slänter och svåra växtplatser i terrängen. I naturen växer vildvinet slingrande sig längs marken för att stiga upp längs trädstammar och buskar och täcka in dem i sitt lövverk.

Klättervildvinet kommer från de östra delarna av Nordamerika. Det är en av de växter som den förre eleven och lärjungen till Carl von Linné Pehr Kalm, hämtade med sig från sin fyraåriga expedition till Nordmerika åren 1747-1751. Senare har man skiljt åt arten vildvin (Parthenocissus inserta), vars klängen fäster sig genom att sno sig kring underlaget. Vildvinet är härdigare och mera robust än klättervildvinet.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
Location