Viburnum sargentii - blodolvon

Blodolvonet är närbesläktat med det inhemska skogsolvonet (V. opulus) till vars underarter man ibland hänför det. Blodolvonet är en östlig art vars utbredningsområde sträcker sig till de Japanska öarna, Sachalin, Korea, de östra delarna av Kina samt Ryssland.

Blodolvonet avviker från skogsolvonet närmast genom sina annorlunda bladformer, sin mörka stam och blomställning. Blomställningens sterila yttre blommor kan vara tom 3 cm i genomskärning. Utbredningsområdena skiljer sig inte så mycket från skogsolvonets och typiska växtplatser är näringsrika ödemarker och färska skuggade partier djupt inne i skogen. I trädgården kan blomningen garanteras med ett tillräckligt fuktigt växtunderlag och en solig plats.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat