Betula ermanii - kamtjatkabjörk

Kamtjatkabjörken har spridit sig på ett vidsträckt område i de norra delarna av Fjärran Östern. Den uppvisar ett varierande växtsätt. De former som förekommer i bergstrakterna av Japan och Korea påminner om fjällbjörken (B. pubescens subsp. czerepanovi) medan kamtjatkabjörken på ön Sachalin blir ett raktväxande och förhållandevis resligt träd. På sina håll bildar det stora och också ekonomiskt värdefulla skogar. Kamtjatkabjörkens virke är hårt som sten.

När man anlägger trädgårdar består de bästa kamtjatkabjörkarna av små, flerstammiga och krokiga bergsformer vilka alla uppvisar den för arten typiska vita eller krämfärgade, vackert flagande barken. Man har sedan länge odlat kamtjatkabjörk i Finland fastän i ringa omfattning. Den har klarat sig bra i höjd med Uleåborg och kunde sannolikt klara sig mera norrut eftersom dess naturliga utbredningsområden liger vid trädgränsen.

I Arboretum Mustila har kamtjatkabjörk sedan årtionden vuxit intill plantåkern vid Nordbranten och där förekommer fortfarande enstaka medelstora träd med aningen krökta stammar. Deras genetiska ursprung är okänt. För att finna de prydligaste formerna har man i Nordbranten planterat flere arter med olika genetiskt ursprung bla från Hokkaido, Sachalin, Magadan och Kamtjatka.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
betula_ermanii_tateyama_horsholm_jsaarinen.jpg
betula_ermanii_runko_goteborg_jreinikainen.jpg
Location