Prunus ussuriensis

Det här plommonet är en mystisk växt som inte nödvändigtvis är beskrivet i litteraturen. Ändå har man sedan länge känt till ett fruktträd i Fjärran Östern med det här namnet. Trädet, eller plommonträd i stil med detta, har under mycket lång tid odlats i närheten av ruinerna efter koreanska och kinesiska bosättningar i Ussur och längs floden Yalus dalgångar. Prunus ussuriensis påminner i mycket om japanskt plommon (P. salicina). Amerikanerna har börjat odla en sort av det japanska plommonet 'Manshurica' som till stora delar motsvarar beskrivningen av Prunus ussuriensis.

Enligt uppgifter i litteraturen och med kännedom om växtplatserna är trädet mycket köldhärdigt. Redan under 1900 -talets första årtionden har träden uppgetts klara sig under flere vintrar och blommat på den iskalla Irkutska högplatån och i Transbaikal i Ryssland. Senare har trädet också används i korsningar för att förädla vinterhärdiga hybridplommon.

I Arboretum Mustila har dessa träd inte artat sig särskilt väl. Kanske trädet är för kontinentalt och störs av vårt ostadiga vår- och höstväder. På annat håll i Finland har trädet nog gett frukt men i det stora hela saknar vi ännu erfarenheter av att odla detta träd.

 

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat