Quercus rubra - rödek

Rödekens blad har vassare flikspetsar och är större än ekens (Quercus robur). Den röda höstfärgen, som dominerar landskapet i rödekens hemtrakter i de östra delarna av Nordamerika, blir i Finland oftast brunröd och inte lika grann.

Rödeken breder ut sig över ett stort område i Nordamerika. Trädet odlas i Finland på områden med krävande klimat och därför har det genetiska ursprunget hos fröerna stor betydelse för de träd som planteras. Det gamla beståndet av rödek på Arboretum Mustila har klarat sig bra, men förbereder sig sent för vintern, vilket tyder på att ursprunget inte är det nordligast möjliga. Vid sekelskiftet planterades en ny dunge vid Sydsluttningens nedre del med plantor av nästan alla de fröer som Arboretum Mustila samlat in på sina expeditioner under åren 1993 och 1996. Förvånande nog, visade sig den tidigaste och ståtligaste höstfärgen komma från rödek från de norra delarna av Wisconsin i USA.

Rödekens ollon har valts till symbol för Arboretum Mustilas Vänner rf. Rödeken ingår i arboretets bassortiment, och ollonet symboliserar uppkomsten av en ny ek eller varför inte en hel ekskog.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
quercus_rubra_siemen_jreinikainen.jpg
quercus_rubra_jreinikainen.jpg