Acer glabrum var. douglasii - alaskalönn

Alaskalönnen som kommer från de nordvästra delarna av Nordamerika är en av de allra härdigaste lönnarna. Det här lilla trädet som ibland får ett buskaktigt utseende växer i blandskogar på de lägre sluttningarna och i dalgångarna av Klippiga bergen. Alaskalönnen är ett pionjärträd som uppenbarar sig bland de första efter en skogsbrand eller en skogsavverkning.

Vackrast är trädet om våren när solstrålarna söker sig fram genom klargröna blommor och blad. Höstfärgen är varmt gul, ibland något rödaktig. De gamla storvuxna träden i Rhododendrondalen är planterade under 1900 -talets första årtionden. Yngre träd växer i Nordsluttningen.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
acer_glabrum_douglasii_kukinta_jsaarinen.jpg