Salix alba var. sericea 'Sibirica' - silverpil

De silverpilar som odlas i Finland är sinsemellan enhetliga och av allt att döma av ryskt ursprung. Silverpilen är ett vackert träd med sirligt hängande grenar, vars nektarstinna blommor lockar till sig humlor och bin om våren. Trädet har varit populärt som gårdsträd på grund av sina dekorativa silverfärgade blad. Också den grova stammen med sina längsgående fåror och färgtoner ger ett prydligt intryck. Trädet är särskilt vackert när det åldras och grenspetsarna på de stora sidogrenarna börjar hänga. Silverpilens vidlyftiga krona skimrar i rött också under den lövfria perioden från höst till vår.

Silverpilen kommer till sin rätt nära vatten och i kanten av öppna fält. Trädraderna intill Vanajavesi i Aulanko vid Tavastehus har tom en riksomfattande betydelse. Efter 1960 -talet kom silverpilen enligt flertalet personer att användas i onödigt stor utsträckning och trädets popularit sjönk i någon mån. Numera önskar man se flere silverpilar i våra bostadsområden. Av de stora pilar som odlas i Finland är silverpilen fortfarande en av de härdigaste och friskaste.

Silverpilen lämpar sig utmärkt i inhägnader eller rader av beskurna träd vilka har stor betydelse som vindskydd. Det bästa resultatet fås om man årligen skär bort så gott som hela tillväxten i grenverket under året innan. På det här sättet betonas också den silvriga färgen i bladen under växtperioden.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
Salix 'Sibirica' ©Susanna