Ulmus laevis - vresalm

Den robusta vresalmen, är ett i våra dagar för många obekant och i ringa omfång använt inhemskt ädelträd. I Finland förekommer det i Tavastland bl a vid Vanajavesis stränder som ett typträd och det kan i frodiga strandskogar under århundradenas lopp uppnå en diameter på över 1 meter. Vresalmen har i finskan flere olika lokala benämningar som kynnepää, luokki och vemmelpuu.

Kynnepää är benämningen på nack och ryggsenor hos djur och vresalmens läderaktiga bark änvändes tidigare i hållfasthetskrävande surrningar. Benämningarna luokki eller vemmelpuu användes i Tavastland. (Vemmelpuu = lokträd, vemmel = båge, luokki = krum).

Ungträdena har klena grenar, men de utvecklas så småningom till kupolformade träd med breda kronor och knöliga stammar. Vresalmen har rödbruna, flockblommiga blomställningar innan lövsprickningen och täcks av en rödtonad slöja under pågående blomning.

I början av sin tillväxt är vresalmen snabbare än skogsalmen (U. glabra). Efter plantperioden är bladen ovanpå släta, medan skogsalmens blad är sandpappersaktigt sträva. Senast kring midsommaren mognar fröerna som till utseendet är runda, vingkantade, franskantade och ungefär 1 cm långa smånötter.

Vresalmen växer inom Arboretum Mustila som gamla, ståtliga träd i frodiga lundartade marker i utkanterna av bebyggelse och ruiner. I Nokkala har man anlagt en dunge med vresalm. Träden har åtmisntone hittils besparats angrepp av almsjuka (Ophiostoma ulmi) som under senare år har utrotat de varmare ländernas almar i stor utsträckning. Vresalmen anses ha en viss motståndskraft gentemot den illa beryktade sjukdomen.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
ulmus_laevis_lehti_jreinikainen.jpg
Location