Ilex rugosa - krypjärnek

Krypjärnek är en mycket låg risartad växt, som har fårade läderartade blad och stora röda bär. Den växer naturligt på ön Sahalin i ryska Fjärran östern samt på de Kuriliska öarna och på de åtta bergshöjderna i Japan. Ju högre upp den växer desto lägre blir den och desto smalare blir de städsegröna bladen.

Eftersom denna risväxt anpassat sig till karga förhållanden, kan man förmoda att den också skulle trivas hos oss, åtminstone där det varje vinter finns ett snötäcke. I Mustila har den trivts bra under många årtionden på den västra ändan av Sydsluttningen och den kunde odlas mera.

Amerikanskan Kathleen Meserve förstod krypjärnekens värde när hon började sitt korsningsarbete med att förädla vinterhärdiga järnekar. Korsningar mellan den och mera högväxta järnekar har gett många nya järnekssorter som det skulle löna sig att pröva även hos oss.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
ilex_rugosa_lehdet_jsaarinen.jpg
Plants
Location