Acer saccharum - sockerlönn

Den om vår inhemska skogslönn (Acer platanoides) påminnande sockerlönnen växer naturligt i östra Nordamerikas tempererade klimatområden. Det är ett av Kanadas viktigaste lövträd. Sockerlönnen är ett stort långlivat träd. I landskapet märks det bäst då höstfärgerna länge glöder i gult, orange och rött. Trädet har fått sitt namn av sin mycket sockerrika sav som traditionellt har använts för framställning av lönnsirap.

I Finland har sockerlönnen odlats endast i enstaka exemplar närmast i dendrologiska samlingar. På Mustila växer sockerlönnar på otaliga platser som unga grupper eller i skogsdungar. Frön har i stor mängd samlats under Mustilas fröinsamlingsresor i artens nordligaste utbredningsområden i Kanada. Vinterhärdigheten har tillsvidare varit utmärkt, höstglöden imposant och ihållande. Sockerlönnen lider inte, i motsats till den inhemska skogslönnen, av tjärfläckssjuka som förstör bladen.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
acer_saccharum_lehtiruska_jreinikainen.jpg