Crataegus grayana - häckhagtorn

Botanikern Pehr Kalm införde häckhagtornet på 1700 -talet till Finland i samband med sin expedition till Amerika. Häckhagtornet är fortfarande det mest odlade hagtornet och särskilt uppskattat i beskurna häckar. I övriga länder odlas den här arten inte i kommersiell mening, men i Finland var häckhagtornet den mest sålda vedartade växten på 1950 och 1960 -talen. Under den tidsperioden användes det också som ett formklippt litet träd.

Häckhagtornets popularitet i klippta häckar kan delvis förklaras med buskens täta och upprätta växtsätt och med vinterhärdigheten i så gott som hela landet. Hagtornen blommar i juni med vita blommor. I det täta bladverket döljer sig långa, spetsiga tornar, och under senhösten när bladen fallit av, pryds busken fortfarande av orangeröda bär.

I Arboretum Mustila växer häckhagtornet här och där, som små fritt växande solitärer med vackra blommor. På gamla dagar utvecklas den för hagtornen måleriska kronan.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat