Tilia platyphyllos - bohuslind

Bohuslinden är ett imposant, doftande träd när det står i full blom. Dess utbredningsområde är det europeiska fastlandet. Det är ett stort träd med med en knöl- och skottfri stam och regelbundet rund krona. Bohuslinden har stora blad, större än skogslinden. Blomställningen är solfjädersformad och hängande med 2-5 blommor. Frukten är ofta storvuxen, mer eller mindre tydligt femkantig. Den är inte lätt att klämma sönder mellan fingrarna.

Bohuslinden är den nästviktigaste naturliga europeiska lindarten. Den odlas allmänt som parkträd. I Finland kan den odlas nästan i höjd med Uleåborg. Den i parker vanliga knölstammiga parklinden Tilia x europaea är en korsning mellan skogslind T. cordata och bohuslind.

På Mustila växer stora bohuslindar i västra ändan av Pähkinärinne (Hasselsluttningen) nära Tammimetsä (Ekskogen) bland askar (Fraxinus excelsior) och ekar (Quercus robur). Tillsammans skapar de stämning av ädelträdslund.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
tilia_platyphyllos_latvus_jsaarinen.jpg
Location