Arctostaphylos uva-ursi - mjölon

Alla röda bär i torra moskogar är ingalunda lingon (Vaccinium vitis-idea) utan där kan också förekomma mjölon. Mjölon påminner i viss mån om lingonet och de förekommer också på samma växtplatser. Man kan skilja dem tex på årstillväxten som hos mjölonet glatt kryper och slingrar sig längs marken medan lingonets årstillväxt är upprättstående.

Mjölon trivs i torra, öppna skogsmarker, på torra moar eller hedar, på berg och i sandmarker. Den gynnar rapakiviområden till vilka också Arboretum Mustilas klipphällar i Hembacken räknas. På tillräckligt karga områden kan mjölonet utveckla helt rena, vackra och utbredda vegetationer. Mjölonets röda bär är ätliga men de är mjöliga och torra. Inom läkekonsten är bladen intressantare än bären eftersom de innehåller arbutin i rikliga mängder. Ämnet förekommer som apoteksvara och används bla inom hudvård.

Mjölon är en utmärkt marktäckare i karga trakter isynnerhet i ljusa skogsträdgårdar. I näringsrik miljö klarar den sig inte i konkurrensen från andra växter.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat