Acer sieboldianum - fagerlönn

Fagerlönnen är ett litet träd som växer i skogsområden i japanska bergstrakter med grenar som växer vackert i våningar. De intill varandra tätt sittande, runda och regelbundet flikiga bladen får en vacker höstfärg innan de faller av.

Också i Finland anses fagerlönnen härdig men vid en noggrannare granskning har så gott som alla i Finland förekommande fagerlönnar visat sig vara manchuriska solfjäderslönnar (Acer pseudosieboldianum). Så är fallet också på Arboretum Mustila där den enda äkta fagerlönnen alldeles nyligen planterades i Hasselbranten.

Närbesläktade arter kan i bland vara svåra att skilja från varandra. Antalet bladflikar, höstfärgen eller ställningen på fröernas flygvingar varierar inom den västerländska trädgårdslitteraturen och duger inte som kännetecken. Ett tillförlitligt kännetecken är däremot färgen på blommorna. Den äkta fagerlönnens blomfärg är ljust gulgrön. Om blommorna innehåller stänk av djuprött är det frågan om den manchuriska solfjäderslönnen (A. pseudosieboldianum), shirasawalönnen (A. shirasawa) eller solfjäderslönnen (A. japonicum).

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
acer_sieboldianum_horsholm_jsaarinen.jpg
Location