Crataegus mollis - präriehagtorn

Man kan stöta på präriehagtornet i botaniska samlingar också i Finland men växten har inte odlats hos oss i kommersiellt syfte. Präriehagtornet kommer från områden österom Appalackerna i Nordamerika. I sina hemtrakter utvecklas det till ett litet träd med bred krona medan det hos oss oftast får formen av en stor buske. Präriehagtornet har breda, mjukt håriga, livfullt gröna blad. De vita blomställningarna är breda och håriga och både blommor och bär är större än hos andra arter av hagtorn. På gynnsamma, ljusa växtplatser utvecklas präriehagtornet till ett måleriskt, bladrikt och blommande prydnadsträd som också bär frukt.

I Finland odlar man präriehagtornets nära släkting trädhagtorn (C. submollis) i större utsträckning än präriehagtorn. Ofta har trädhagtornet av misstag blandats i plantskolan med andra hagtorn och på så sätt spridits i häckar litet varstans. Präriehagtornet skiljer sig från trädhagtornet genom sitt mera trädartade växtsätt, sitt större antal tornar, och honblommornas mångfald (20). Jämförd med häckhagtornet (C. grayana) är präriehagtornets röda, päronformade bär både större och sötare.

Vinterhärdigheten är tillräcklig åtminstone för södra Finland. De unga präriehagtornen i Arboretum Mustila härrör från en fröinsamlingsexpedition år 1993. Moderträden växte på områden med isande kallt prärieklimat vintertid.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat