Ilex verticillata - sommarjärnek

Sommarjärneken kommer från Nordamerika och är nära släkting till den vintergröna järneken bekant från blomsterarrangemang. Busken är tät och höjden varierar mellan en och tre meter och den bildar ett tättsittande grenverk med täckande blad. Sommarjärnekens prydnadsvärde utgörs av de röda bären, som när de väl mognat sitter kvar långt in i vintern. Honblommorna ger bär, medan hanblommorna behövs för pollineringen.

Sommarjärneken gynnar fuktiga, sura växtplatser men klarar sig också på våta marker med stillastående vatten. Den blommar bäst och ger rikligast bär på soliga ställen men den klarar sig också i skugga. I Nordamerika används sommarjärneken i massplanteringar intill vatten där de röda bären ger vattnet liv. Busken är sällan odlad i Europa fastän den med rätt genetiskt ursprung skulle klara sig bra i södra Finland. Till Arboretum Mustila har den hämtats i samband med fröinsamlingsexpeditioner från och med 1990 -talet.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
ilex_verticillata_hedelmat_jsaarinen.jpg