Rhamnus frangula - brakved

Brakved förekommer i hela vårt land i naturligt tillstånd med undantag av Lappland. Oftast är det ett litet träd, men om det i samband med röjningsarbeten i skogen har brutits av bildar brakveden skott nära rothalsen och fortsätter att växa på ett buskartat sätt. De små blommorna är gulgröna och bären färgas från råa gröna via rött till svarta mogna bär. Fåglarna tar gärna för sig av bären och sprider dem samtidigt över stora områden. Brakved utvecklas till ett litet träd med sirliga grenar och rund bladkrona på näringsrika, fuktiga och soliga växtplatser. Veden är klart rödgult.

Man har använt sig av barken, bladen och bären hos brakveden i färgsättning. Med olika metoder kan garn färgas av brakved i läckra färgnyanser. Brakvedens bark är ett sedan länge känt avföringsmedel. Barken från fingertjocka skott samlades in och torkades för att förvaras minst ett år innan den användes. Vi uppmanar inte att använda metoden eftersom alla delar av brakveden är giftiga.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
rhamnus_frangula_kristiantheqvist.jpg