Populus laurifolia - lagerpoppel

Intill flodstränder på stäppen och i skogsområden i mellersta Asien växer lagerpoppeln med sin oregelbundna bladkrona och sina prydligt krumbuktiga former. De nedersta grenarna är hängande, och grenarna i bladkronan är ljusa. Barken på den krokiga stammen är ljust grå på unga träd men ytterskiktet färgas ljust brunt med stigande ålder. Unga toppskott är smala, kantiga och håriga. Den typiska kantigheten syns också efter tillväxten på bredden som lodräta åsar eller strimmor i stammen. Namnet lagerpoppel syftar på de smala, läderartade och veckade bladen hos unga grenar. Bladen på dvärgskottena är bredare.

Lagerpoppeln hittas hos oss som en relikt av den autonoma tiden i gamla parker. Trädet är härdigt och motståndskraftigt mot sjukdomar, det har en målerisk bladkrona och skulle förtjäna att användas i större utsträckning också i nyare planteringar. Trädet utvecklar rotskott i någon mån men de är inte problematiska på klippta gräsmattor. Endast hanträd odlas så det finns ingen risk för spridning av fröludd med vinden. Däremot kan man om våren beundra fröhängenas färgglada röda ståndare.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
Location