Populus koreana - koreapoppel

Koreapoppeln växer i naturligt tillstånd i nordöstra Kina, på den Koreanska halvön och i ryska Fjärran Östern. I Finland har trädet knappast alls odlats i kommersiell mening och trädet är sällsynt också i andra västländer. Trädets stora, skrynklade blad som på undersidan är lysande vita gör trädet till ett intressant prydnadsträd. Trädet väcker uppmärksamhet också med sin tidiga lövsprickning som i Helsingfors kan inträffa redan i april. Det verkar som om de nya ljusgröna bladen inte heller skadas av frosten.

I motsats till sina västerländska släktingar bildar inte popplarna från Fjärran Östern rotskott. Detsamma gäller koreapoppeln.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
Location