Actinidia arguta - krusbärsaktinidia

Krusbärsaktinidians blad är mörkgröna, tjocka och glänsande och de saknar allt vad fläckar heter. De första till Finland inhämtade plantorna av släktet Actinidia var kameleontbusken (Actinidia kolomikta) som har ståtliga vita fläckar på sina blad.

Krusbärsaktinidian är oftast en tvåbyggande kraftigt växande ranka. Dess släta bär har storleken av en vindruva och kan kallas stenfrukt eftersom de inte behöver skalas likt kiwifrukten (A. deliciosa). Krusbärsaktinidian odlas i synnerhet på områden där den äkta kiwin inte klarar sig. En fullvuxen ranka kan producera 30-40 kg skörd också i finska förhållanden.

Krusbärsaktinidian är härdig i de sydligaste delarna av Finland också om växtperioden i allmänhet inte är tillräckligt lång för att frukterna skall hinna mogna. Underarten som oftast saluförs är en sambyggare som heter 'Issai' och hör till dem som övervintrar allra sämst. Bären till fröer med sitt genetiska ursprung i tillräckligt kalla bergstrakter hinner också i södra Finland mogna i början av oktober i god tid före de första köldknäpparna.

Också om man inte skulle få några bär är rankans bladverk vackert och blommorna näpna. Årsskotten kan också hos oss bli över en meter långa. Redan dessa egenskaper gör rankan värd att odlas.

 

Kasvupaikka
Aurin
Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
actinidia_arguta_kumpula_jsaarinen.jpg