Pinus mugo - bergtall

Bergtallen förekommer i naturligt tillstånd i Pyreneerna, Alperna, Karpaterna, i de norra delarna av Apenninerna, samt i bergstrakter på höjder mellan 1000 och 2000 meter på Balkanhalvön. Den bildar täta parkliknande trädbestånd eller vidsträckta oigenomträngliga växtbestånd som förhindrar erosion och snöskred medan de samtidigt skyddar ett flertal levande organismer.

Bergtallen har med tiden utvecklat flere lokalvarianter som skiljer sig från varandra på grund av den stora variationen av växtplatser. Den egentliga bergtallen (P. mugo subsp. mugo) är en känd flerstammig prydnadsbuske som är hemma i de östra och södra delarna av utbredningsområdet. Efter den har man uppkallat flere små- och tättväxande former, varianter och underarter. I den västra delen av utbredningsområdet kan man ställvis påträffa en annan underart nämligen den franska bergtallen, (P. mugo subsp. uncinata) som är ett litet enstammigt träd.

Redan före krigen planterade man bergtall på Arboretum Mustila på för bergtallen karakteristiska växtplatser som klippskrevorna vid Kenkäkallio, i närheten av Helanterinkallio och Aarremäki i Nokkala där de fortfarande förekommer. Ett antal gamla franska bergtallar växer väster om lärkdungen med (L. decidua var. polonica).

 

Ryhmittely
Havupuut
pinus_mugo_yk_itavalta_jreinikainen.jpg
pinus_mugo_kapyoksa_jreinikainen.jpg
Plants