Abies amabilis - purpurgran

Purpurgranen anses vara den vackraste ädelgranen som växer i Mustila. Den har gjort sig förtjänt av sitt vetenskapliga namn, amabilis bettyder behaglig eller älskansvärd. Purpurgranens mörkgröna grenar är utomordentligt dekorativa och trädet har ett ståtligt växtsätt med de fjäderlika grenarna placerade i kransar och grenarna i följande krans mellan de föregående axialt sett vilket ger ett harmoniskt och vackert utseende. Trots att denna ädelgran snabbt blir ett ståtligt, tätvuxet träd, är det frustrerande långsamtväxande, krävande och lite nyckfullt som ungt. Det kan man kanske vänta sig av barrträdens prinsessa.

Purpurgranen kommer från Nordamerikas nordvästra del. Den trivs i fuktiga skogar i Stilla havets kustzon i dalar och på bergssluttningar. I Finland klarar sig arten endast i landets sydligaste delar. Proveniensen i Mustila har visat sig vara överraskande vinterhärdig, som indikerar att fröna är insamlade inom utbredningsområdets fastländska delar. De äldsta över 30 meter höga träden i Mustila, invid A.F. Tigerstedts grav är sådda 1892 och planterade 1915. A. F. Tigerstedt är arboretets grundare. Största delen av yngre planteringar är ‍‍‍avkomlingar till de ovannämnda träden.

 

Ryhmittely
Havupuut
Abies amabilis ©jaakko