Larix gmelinii var. gmelinii - dahurisk lärk

Den dahuriska lärken är hemma från kallaste Östsibirien och bildar världens nordligaste skogar på Tajmyr halvön vid Ishavet. Även på norra halvklotets kallaste område i Verchojanska bergen, där man uppmätt -70 grader C, växer dahurisk lärk som kämpar sig igenom den torra sommaren på fukt från smältande permafrost. Den torde således kunna odlas i hela Finland.

Utom sin härdighet har dahurisk lärk andra goda egenskaper. Den växer till robusta träd i sina hemtrakter, på de bästa växtplatserna till 35 meter med grov stam. Arten odlas lite i Finland och når inte här samma höjd. Exempelvis de träd som planterades på 1910-talet på Pähkinärinne (Hasselsluttningen) är mycket lägre, endast 12-18 meter. Trädet har koniskt växtsätt med breda grenar som växer vågrätt ut från stammen. Kottarna är små, max två cm långa.

Detta sällan odlade träd skulle lämpa sig för grönområde även i Norra Finland där det troligtvis skulle trivas bättre än i landets södra delar, förutsatt att man använder passande proveniens. Till trädets mångsidighet hör även förmågan att växa på torvjord och täta växtundelag.

 

Ryhmittely
Havupuut
larix_gmelini_kapy_jreinikainen.jpg
larix_gmelini_gmelini_jreinikainen.jpg
Location