Abies procera - kaskadgran

Kaskadgranen förekommer på ett begränsat område i de västra kustområdena i Nordamerika i Kaskadbergen från nordgränsen av Washington till Oregons och Kaliforniens gränstrakter. Området har riklig nederbörd och vintertid är snötäcket djupt. Kaskadgranen bildar blandskogar med andra barrträd i området. I motsats till andra ädelgranar kan kaskadgranen bli t.o.m 300 år gammal.

Kaskadgranen är till sin form en av de vackraste arterna av ädelgran.Tidigare kände man till den under det vetenskapliga namnet Abies nobilis, 'ädel gran'. Namnet beskrev mycket bra trädets upphöjda skönhet. Kaskadgranen känns igen som kungsgran eller blågran i handeln med klippta barrträdsgrenar. I Danmark odlas den silverfärgade kaskadgranen i stor utsträckning i produktionen av prydnadsträd. I Storbritannien har kaskadgran odlats i någon mån för virkesproduktion.

De grå eller blågröna barren känns lätt igen på sitt böjda delvis kamformade växtsätt som delvis täcker in grenen och barren faller inte av när de har torkat. De stora kottarnas täckfjäll är tydligt synliga och bakåtriktade.

Man har i mycket liten utsträckning försökt sig på att odla kaskadgran i Finland. Med fröer av rätt ursprung kunde den klara sig bra i stora delar av södra Finland och sannolikt åtminstone i kustområdena. Kaskadgranen utvecklar inte en djup pålrot utan rotsystemet är mycket grunt och trädet kan i unga år lida av torka. Som ett träd från snörika bergstrakter är plantan känslig.

 

Ryhmittely
Havupuut
Abies procera, siemenet @tanska ©jr
Location