Abies lasiocarpa var. arizonica - korkgran

Korkgran är en synnerligen avlägsen variant av berggran som man tidigare ansåg vara en egen art. Till skillnad från berggranen har den ljust grå, nästan krämfärgad, korkaktigt mjuk bark. Barren är täta och vackert blågrå som hos berggranens sydligare bergsformer.

Korkgranen förekommer naturenligt i San Francisco -bergen i Arizona, alltså mycket långt söderut, men ändå så högt uppe i bergskedjan, att trädet i Finland skulle klara av vinterförhållandena åtminstone på Arboretum Mustila. Trädet har knappast odlats på annat håll i Finland. Trädet skaffades till Arboretum Mustila för första gången år 1917 och det användes som ett av basträden i Rhododendrondalen. Träden gjorde ett speciellt intryck med sina täta, silvergrå barr tills de så småningom långsamt började förfalla på 1990 -talet i sina nedersta delar, härjades av granlöss, och utvecklade röta samt till slut fälldes av stormvindar och snöskador. Fastän korkgranen inte är långlivad i förhållandena på Arboretum Mustila har korkgranen ett särskilt prydnadsvärde och trädet borde därför bevaras som en del av arboretets trädbestånd genom att se till att bestånden föryngras.

 

Ryhmittely
Havupuut
Abies lasiocarpa var. arizonica, latva ©jsaarinen