Taxus baccata - idegran

Idegranen är det äldsta europeiska barrträdet. Under goda förhållanden kan det växa till en höjd av 15–20 meter, och de äldsta träden har uppskattats vara 1200–1500 år gamla.

Idegranen har högaktats och rönt stor uppskattning allt från den förhistoriska tidens dagar och trädet har också uppfattats som en symbol för döden och det odödliga. Träet är hållbart och segt och har använts inom instrumentbygge till att framställa lutor men också för pilbågar och i armborst. Europas krigiska historia med tillhörande vapenframställning har så gott som totalt utrotat de naturliga bestånden av idegran.

Idag påträffas idegran sällan i naturen. Däremot är idegranen omtyckt som en vintergrön prydnadsväxt som odlas i tiotals till storlek och växtsätt olika former. Idegran används fortfarande i parterrträdgårdar och topiary.

Idegranen är naturenlig i Nordafrika, sydöstra Asien och i en stor del av Europa. Den är inte särskilt vinterhärdig och förekommer i Finland i naturenligt tillstånd endast på Åland. I inlandet klarar den sig inte. På Mustila övervintrar idegranen endast som en marktäckande buske under snötäcket.

 

Ryhmittely
Havupuut
taxus_baccata_marjaoksa_ahvenanmaa_jreinikainen.jpg
taxus_baccata_yk_ahvenanmaa_jreinikainen.jpg