Abies sachalinensis - sachalingran

Sachalingranen är ett snabbväxande barrträd som passar både som prydnadsträd och för träproduktion. Det växer snabbt till timmerträdsstorlek, och verkar vara en rätt långlivad ädelgran. På bördig mark tävlar det med våra inhemska träd som virkesråvara. Kvistarna i den breda toppen växer lite snett uppåt i "japansk" stil, och det skrangliga unga trädet med långa täckande barr utvecklas till ett mycket tätt och yvigt träd. Sachalingranen växer naturligt på öarna Sachalin, Kurilerna och Hokkaido.

På Mustila växer två varieteter, var. sachalinensis och var. mayriana, den senare har kortare barr. Trots att sachalingranen är en rätt maritim art trivs den utmärkt på Mustila och självsår sig på växtplatsen. Skogsdungen på Mustila är därför full av små fröplantor.

 

Ryhmittely
Havupuut
Abies sachalinensis var. sachalinensis, latvus ©jsaarinen