Tsuga caroliniana - carolinahemlock

Carolinahemlocken växer naturenligt på ett begränsat område i Appalackerna och är mycket sällsynt. Typiska växtplatser är klippiga sluttningar och raviner på 750-1200 meters höjd. På samma områden förekommer ofta catawbarododendron (Rhododendron catawbiense) och bredbladig kalmia (Kalmia latifolia). Carolinahemlocken blir som mest 30 meter hög, den är mindre än andra nordamerikanska hemlockar och påminner till sin habitus om hemlocken (T. canadensis) som är närbesläktad.

Endast Skogsforskningsinstitutet försöksodlingar och Arboretum Mustila har i Finland odlat carolinahemlock. Ett bestånd av carolinahemlock från Arboretum Mustilas första år pryder fortfarande ett hörn av rododendrondalen. Carolinahemlocken är som en mörkare och ståtligare version av tsuga. Grenar och toppar hänger på hemlockars vis men träden är mindre och smalare i toppen. Rotsystemet är djupare än hos hemlocken vilket gör den till en utmärkt planta i skogsträdgården.

 

Ryhmittely
Havupuut
tsuga_caroliniana_yleiskuva_jsaarinen.jpg