Abies alba - silvergran

Den i Mellan- och Östeuropas bergstrakter allmänna silvergranen är en gran som många känner från den traditionella tyska julsången "O Tannenbaum". De täta grenarna och det regelbundna växtsättet har gjort denna ädelgran till ett populärt prydnadsträd i mellaneuropeiska parker och trädgårdar.

Silvergranen är ändå inte helt härdig varken i Mustila eller annorstädes i Finland. På Sydvästkusten kan det växa till stockträd, men också där har planteringarna lidit frostskador eller blivit helt förstörda under stränga köldperioder. I Mustila har endast en liten del av de på 1930-talet planterade silvergranarna klarat de gågna årtiondenas värsta köldvintrar. För närvarande är skogsbeståndet ganska representativt och ger årligen rikligt med kottar.

 

Ryhmittely
Havupuut
Abies alba ©jr
Plants