Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa' - ärtcypress 'Squarrosa'

Ärtcypressen är nästan okänd för den stora allmänheten också om den i Finland har odlats sedan början av 1900 -talet. Det här japanska barrträdet är ett omtyckt prydnadsträd i sitt hemland och man har av trädet under århundradenas lopp utvalt otaliga former. En del särformer har precis som underarten 'Squarrosa' juvenila, spetsformade barr. Botaniker i västvärlden lurades till den grad av dessa former att de till en början ansåg trädet tillhöra en egen släkt, Retinospora. Normalt är ärtcypressens barr fjällformiga som hos tujan.

Gamla 'Squarrosa' -träd förekommer i huvudstadsregionen och i Villmanstrand. De är ofta glesa, med gamla och bruna barr som håller sig länge kvar i träden. Ungträden är prydnadsmässigt vackrast. På Arboretum Mustila har 'Squarrosa' -träden planterats 1998 och de har tillsvidare utvecklats glädjande yvigt. Eftersom ärtcypressen är klart vinterhärdig och har en sansad tillväxt erbjuder den ett fördelaktigt alternativ till den storvuxna kanadatujan (Thuja occidentalis).

 

Ryhmittely
Havupuut
chamaecyparis_psifera_squarrosa_oksa_jreinikainen.jpg
chamaecyparis_pisifera_squarrosa_yleiskuva_jsaaarinen.jpg
Location