Pinus pumila - dvärgtall

Dvärgtallen har ett busklikt växtsätt med långa ovantill vackert blågröna och undertill gröna barr i grupper om fem, precis som hos den närbesläktade sibiriska cembratallen och koreatallen (P. cembra ssp. sibirica och P. koraiensis). Trädet förekommer naturligt inom vitt utbredda områden i nordöstra Asien på öppna och snörika ställen eller i bergstrakter ovanför trädgränsen på karga klippor. Trädet växer tillsammans med kryptuja (Microbiota decussata) på de övre sluttningarna av bergsmassivet Sihote-Alin. Trädet bildar ogenomträngliga snår. Till sin höjd är det oftast 1-2 meter, ibland högre på naturenliga platser. Dvärgtallens kottar sitter i små klasar, de är runda men mindre än hos cembratallarna. Också dvärgtallens fröer samlas in och används som näring.

Dvärgtallen anses vara den prydligaste av alla busklika tallar. I Finland har den använts i rätt ringa utsträckning också om den anses klart dekorativare än bergtallen. Enligt Arboretum Mustilas erfarenheter är skönhetsvärdena relativa. De bästa dvärgtallarna bla a fråm Kamtjatkahalvön trivs bra och utvecklas till vackert yviga buskar medan andra dvärgtallar på samma växtplats lider av svampsjukdomar som förstör barren. Det verkar som om stigande ålder gör dvärgtallen benägen att förtvina på samma sätt som den sibiriska cembratallen och koreatallen.

 

Ryhmittely
Havupuut
pinus_pumila_siemen_latvia_jreinikainen.jpg
Location