Cephalotaxus harringtonia - druvtax, plommonidegran

Släktet druvidegran Cephalotaxus är en primitiv liten barrträdssläkt ur vilken enligt nutida forskning idegranen (Taxus) skiljdes åt redan under Jura -perioden dvs under skräcködlornas tidevarv. Vid ett första ögonkast påminner druvtax om idegran fastän barren hos alla dess arter är klart längre än barren hos idegran.

Druvtax förekommer sparsamt i naturligt tillstånd i Japan samt på den mera nordliga huvudön Hokkaido. Det är en tvåbyggande buske, med uppmärksamheten riktad mot honplantornas gröna, vindruvsliknande bär som utvecklas i grenspetsarna. Bären blir bruna och får en sötaktig doft. Mognaden är långsam och kan ta mellan 2 till 3 år.

Försök med druvtax har sällan utförts i Finland. Härdigheten är tillräcklig endast vid tillfällen där busken under stränga vintrar helt täcks över av snöl. Så är fallet vid Arboretum Mustila där druvtax har klarat sig i ett halvt sekel intill terrassen. Den är hållits låg och har klarat sig bra utan frostskador under snötäcket. Hösten 2002 fick busken nytt sällskap av ett yngre exemplar.

 

Ryhmittely
Havupuut
cephalotaxus_harringtoniana_marjaoksa_tanska_jreinikainen.jpg
Location