Thuja koraiensis - koreansk tuja

Den i västvärlden sällsynta koreanska tujan växer naturenligt i ett smalt bergsområde i östra Mandchuriet samt i Nord- och Sydkorea. Den är ett långsamt växande kägelformat barrträd, som i sina hemtrakter kan uppnå en höjd på över tjugo meter. På ofördelaktigare växtplatser förblir den buskaktig. Som en följd av röjning av odlingsmark och överdimensionerad trädfällning finns endast ett fåtal vitala träd i liv. Den koreanska tujan är en utrotningshotad i sina hemtrakter.

Den koreanska tujan har ett vackert symmetriskt kägelformat växtsätt med flata hängande årsskott, vars fjälliknande barr är kritfärgade undertill. Översidan av barren är ofta mörkt mattgröna men kan få silveraktiga drag på solmättade ställen. Stammens bark är fibrig och till färgen gråbrun.

Av de tuja-arter som trivs i Finland är den koreanska tujan den näst härdigaste. Den började odlas i vårt land i början av 1930 -talet, när Arboretum Mustila och Skogsforskningsinstitutet erhöll fröer direkt från växtens naturenliga hemvist. När två tuja-arter växte sida vid sida bildades i Arboretum Mustila en korsning mellan koreansk tuja och kanadatuja (T. occidentalis) som ett handslag mellan öst och väst, något som är unikt i växtvärlden.

 

Ryhmittely
Havupuut
thuja_koraiensis_maisemassa_jreinikainen.jpg
thuja_koraiensis_oksa_jreinikainen.jpg