Larix occidentalis - västamerikansk lärk

Den västamerikanska lärken kommer från ett litet område i de västliga delarna av Klippiga bergen i Nordamerika. I Finland begränsas dess trivsel till de allra näringsrikaste och varmaste markerna i södra Finland.

Västamerikansk lärk känns igen på sina kottar vars täckfjäll eller sådor skymtar mellan kottefjällen. Till sitt växtsätt är den smalare än övriga lärkträd och den växer sig stor, tom 40 -50 m hög.

Det har visat sig besvärligt att odla västamerikansk lärk inom Arboretum Mustila. Av tidigare försök återstår ett enda hyfsat exemplar i Pähkinärinne. Senare försök på 1980 -talet har visat att det kunde finnas lämpligt ursprungsmaterial för Finland.

 

Ryhmittely
Havupuut
larix_occidentalis_kapy_jreinikainen.jpg
larix_occidentalis_yleiskuva_jreinikainen.jpg