Picea glauca var. densata - Black Hill vitgran

Vitgranarna i Syd Dakotas Black Hill benämnda bergstrakter avviker från sina artfränder i en utsträckning som gjort det möjligt att avskilja dem till en egen variant. Deras kottar är kortare, barren vackert blågrå och trädets växtsätt är tätt och dekorativt. Av den här orsaken har trädet i USA ofta använts till dekorationer och julträd.

Den här lokalvarianten kunde vara lämplig också i Finland för den lilla trädgården. En stor mängd fröer beställdes därför av frösamlaren Dean Swift 1993. Fröerna samlades i Black Hills federala skogsområden på 1200-1500 meters höjd i mycket kyliga och mera kontinentalt tempererade områden än Finland. Träden planterades år 2000 i en liten dunge i Arboretum Mustilas västra del. Efter en nyckfull början början har träden vuxit till täta och blåbarrade unga småträd. Det verkar som om den här varianten av vitgran med ursprung i ett kontinentalklimat skulle klara sig bäst i de östra delarna av vårt land. Nordgränsen för deras härdighet är inte ännu utredd.

 

Ryhmittely
Havupuut
picea_glauca_densata_havut_jsaarinen.jpg
Location