Pinus banksiana - banksianatall

Banksianatallen är ett litet, oregelbundet format träd med brungrå stam, vid krona och korta, styva barr. Gamla träd kan innehålla mängder av kottar eftersom mogna kottar inte faller ner. Hettan av skogsbränder får kottarna att öppna sig och sprida sina fröer.

Banksianatall växer på låglänta marker i Nordamerikas barrskogsområden där också de minst fördelaktiga växtplatserna duger. I Finland ser man sällan banksianatall. Trädet har ett kärvt men vackert utseende och kunde därför med fördel planteras tex i samband med öppna platser och modern arkitektur där kronan kan utvecklas i sidled.

På Arboretum Mustila har man odlat banksianatall redan från början av verksamheten men trädet har varken motsvarat uppställda ekonomiska eller prydnadsmässiga krav. A.F. Tigerstedt, grundaren av Arboreum Mustila, var mycket missnöjd med trädet, som han beskrev som krokigt och skrangligt.

Banksianatallen är uppkallad efter Sir Joseph Banks. Under slutet av 1700 -talet och början av 1800 -talet gjorde han som forskningsresande flere expeditioner. Den första gick till Kanada. Han rönte berömmelse för sin seglats till Australien på skeppet Endeavour tillsammans med kapten Cook.

 

Ryhmittely
Havupuut
pinus_banksiana_kapyoksa_jreinikainen.jpg
pinus_banksiana_latvus_jsaarinen.jpg