Juniperus horizontalis - amerikansk kryp-en

Den amerikanska kryp-enen är naturenlig i vidsträckta områden i de norra delarna av Nordamerika från New Foundland till trakterna av Norra Ishavets klippiga sandstränder, i bergstrakterna, samt i näringsfattiga skogar och kärr. Den klarar hetta lika väl som kyla, den trivs i solen, men tål dessutom skugga i någon mån.

Den amerikanska kryp-enen växer alldeles utmed markytan och dess långa krokiga rankor rotar sig i växtunderlaget. Den har både hårda, spetsiga unga barr och mjuka fjälliga vuxna barr. Barrens färg varierar mellan mörkgrönt och blågrönt. Enen är oftast en tvåbyggare med separata hon- och hanplantor. Honplantornas bärkottar är mörkblåa.

På grund av sitt krypande växtsätt är den amerikanska kryp-enen mycket populär som prydnadsväxt. Tidigare tog man vackra exemplar som avvek till färgsättning eller växtsätt direkt från sina växtplatser. Numera odlas den amerikanska kryp-enen i ett stort antal underarter.

 

 

Ryhmittely
Havupuut
Location