Rhododendron mucronulatum - storblommig vinteralpros

Den storblommig vinteralprosen hör till de sk lepidoterna eller fjälliga alprosorna, vilka ofta är småbladiga och risartade växter eller låga buskar. Busken är en av de mest allmänt förekommande i bergstrakternas skogar i Korea där den ofta växer tillsammans med koreansk azalea (R. schlippenbachii) i ljusa barr- och ekskogar samt i buskartade områden ovanför trädgränsen.

Tidig vår under blomningen sveper de här buskarna in landskapet i olika nyanser av violett och ljusrött. Den storblommiga vinteralprosens blommor är små, oftast violetta eller rosenröda och slår ut i små grupper mot årsskottena. Den storblommiga vinteralprosen kallas ibland koreansk azalea eftersom den fäller alla sina blad till vintern. Den är ändå en äkta alpros och närbesläktad med vinteralprosen (R. dauricum)

De storblommiga vinteralprosorna som växer i Finland och vilka dragits upp av naturliga fröer som samlats in i Ryssland och östra Kina ser ut som något slag av mellanformer mellan storblommig vinteralpros och vinteralpros med sina delvis vintergröna, doftande blad. Typiska storblommiga vinteralprosor planterades på Arboretum Mustila först år 2011. Buskarnas härstammar från berget Taebaeksan i Sydkorea.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
rhododendron_mucronulatum_var_chejuense_kristiantheqvist.jpg