Rhododendron - alprosen 'Uldis'

'Uldis' hör till de, av den lettiska professorn Rihards Kondratovičs namngivna alprosorna, som Arboretum Mustila erhöll våren 2011 från Lettland för odlingsförsök. Tillsvidare har man inte stora erfarenheter av de här lettländska sorterna men man antar att de till växtsätt och härdighet motsvarar egenskaperna hos catawbarododendron (R. catawbiense), ur vars öppet pollinerade ättlingar också 'Uldis' valdes ut.

Under gynnsamma förhållanden växer 'Uldis' till en 1,5 meter hög tät buske. På Arboretum Mustila blir busken lägre och bredare på grund av snötyngden om vintrarna. Bladverket är glest, men blomningen understundom riklig. De rödvioletta blommornas övre kronblad har gulgröna fläckar.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat