Rhododendron - alprosen 'Helsinki University'

'Helsinki University' ('Helsingfors universitet') är en mycket härdig, medelstor sort av alpros. Den är en av de första inhemska alprosorna och den offentliggjordes i samband med Helsingfors universitets 350 -års jubileum år 1990. Moderplanta var mustilarododendron (R. brachycarpum var. tigerstedtii), men pollineraren är okänd.

En vacker blomning täcker busken i mitten av juni. Blommorna är ljusröda med en mörk fläck. 'Helsinki University' påminner mycket om 'Haaga'. Sorterna kan skiljas åt på knopparnas färg. 'Haaga' har rödare knoppar. Hanblommornas ståndarsträngar är ljusröda hos 'Haaga', medan de är ljusare hos 'Helsinki University'.

Växtsättet hos 'Helsinki University' är runt och regelbundet och busken blir ca 1,5 meter hög på 10 år. De buskar som planterades i Arboretum Mustila i början av 2000 -talet har blivit manshöga.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
rhododendron_helsinki_university_turunsaaristo_kristiantheqvist.jpg