Rhododendron - alprosen 'Raisa'

Den inhemska alprosen 'Raisa' är platt rundad och lågväxande. Som moderplantan har man använt mustilarododendron (R. brachycarpum var. tigerstedtii) och till pollinerare en rödblommig låg hybrid av fujirododendron (R. brachycarpum) som växer på Arboretum Mustila..

'Raisa' är uppkallad efter Raisa Gorbatšova, och just den här busken utvaldes personligen av Mihail Gorbatšov bland de fyra kandidaterna att han fått sig tillsända för att välja ut en att namnges till att hedra minnet av hans hustru. Ett hundra exemplar av 'Raisa' donerades till Raisa Gorbatšova sjukhusets park i St. Petersburg. Samma sortnamn har tidigare registrerats för en annan alpros och därför kan den finska 'Raisa' inte registreras internationellt.

De små men intensivt röda blommorna döljs snart av årstillväxten. Bladverket är tätt och täckande. Busken blir ca 70 cm hög på 10 år.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
rhododendron_raisa_kristiantheqvist.jpg