Rhododendron aureum var. aureum - svavelrododendron

Svavelrododendron är en krypande sommargrön buske från östra Asien med ett klimat och ljusförhållanden som liknar dem vi har i Finland. Svavelrododendron växer ofta krypande ovanför trädgränsen i vindpinade bergssluttningar tillsammans med risväxter. Ofta har den som enda vedartat sällskap den också för oss bekanta dvärgtallen (Pinus pumila).

Svavelrododendron är en sällan odlad raritet som inte vidare bra trivs i mellersta och västra Europas milda klimat. Också i Finland är busken mycket sällsynt fastän den har kapacitet att med rätt ursprung och växtplats klara sig i så gott som hela vårt land. Ursprungssorter från norra Japan förekommer mest i odlingen i Europa. På Arboretum Mustila har stammen från Kamtjatka klarat sig bäst.

De gula blommorna, som på de ursprungliga växtplatserna öppnar sig först i juli, strävar hos oss till att slå ut genast när vårvädret blivit varmare. Arten, som är anpassad efter korta somrar i bergen, misslyckas ofta med blomningen i vårt maritima klimat, men när den blommar är den en välkommen vårens budbärare.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
rhododendron_aureum_jreinikainen.jpg