Rhododendron - alprosen 'Sprīdītis'

'Sprīdītis' är utvald av den lettländska professorn Rihards Kondratovičs bland catawbarododendrons (R. catawbiense) öppet pollinerade fröplantor år 1957. Sorten blommar rikligt med ljust violetta blommor i juni. I Finland har man ännu inte mycket erfarenheter av sorten men man kan anta att den till sitt växtsätt och sin vinterhärdighet har samma egenskaper som catawbarododendron.

'Sprīdītis' blir under gynnsamma förhållanden på 10 år en 1,5 meter hög buske. I Arboretum Mustila tyngs den ner av snömassorna mot marken och blir under en meter hög med spretande grenar, som ändå blommar tacksamt ungefär vart annat år.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
rhododendron_spriditis_yleiskuva_jsaarinen.jpg