Rhododendron - alprosen 'Unelma'

'Unelma' är en tät, till växtsättet rund alpros med mörka blad och stora intensivt rosenröda blommor. Sortens arvsanlag är desamma som hos 'Hellikki', eller med andra ord en efterkommande till den på Mustila Arboretum växande röda korsningen av Seidel med öppen pollinering. Av bladens utseende kan man sluta sig till att sorten har dominerande anlag av vresalpros (R. smirnowii). 'Unelmas' nya årskkott är täckta av ett mjukt ludd och bladens undersida intäckt av en filtlik ljusbrun luddighet.

Sorten 'Unelmas' blommor är aningen större än de hos systern 'Hellikki'. Förädlaren Marjatta Uosukainen antog att 'Unelma' också skulle vara mindre krävande än sin syster vid valet av växtplats.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat