Rhododendron - alprosen 'Pekka'

En av de bästa korsningarna i det inhemska förädlingsprogrammet av alprosor är sorten 'Pekka' som uppkallades efter stadsträdgårdsmästaren i Helsingfors, Pekka Jyränkö. Jyränkö grundade ett betydande provområde för förädling av alprosor i Haga i Helsingfors. 'Pekkas' moderplanta var mustilarododendron (R. brachycarpum var. tigerstedtii) och pollinerare en av tysken Seidels tidigare producerade korsningar av vresrododendron (R. smirnowii) som växte på Arboretum Mustila.

Hos 'Pekka' riktas uppmärksamheten först mot de breda bladen och det jämna växtsättet. Årstillväxten är kraftig, busken blir 2 meter på 10 år, men tillväxten fortsätter senare till över 3 meter. På grund av sitt täta bladverk är 'Pekka' en av de bästa bladbuskarna. På Arboretum Mustila växer 'Pekka' på ett mycket skuggigt område och han har ännu inte blommat. På en ljusare växtplats skulle busken med säkerhet både blomma och bli tätare.

'Pekkas' blommor är små i jämförelse med bladen, men deras stora antal ersätter litenheten. Blommorna är fräscht ljusröda och de övre kronbladen pryds av bruna fläckar.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
rhododendron_pekka_turunsaaristo_kristiantheqvist.jpg