Rhododendron - alprosen 'Eino'

'Eino' är en purpurröd sort av alprosen. Den har korsats i Arboretum Mustila. Som moderplanta har man använt den i arboretet växande hybriden Seidel och som pollinerare den rödblommande 'Dr. H.C. Dresselhuys'. Einos knoppar är uppseendeväckande mörka och de öppnar sig i juni med purpurröda blommor som har en lågande fläck på de övre kronbladen. 'Eino' blir 1,2 meter hög på 10 år varefter tillväxten mest sker på bredden.

'Eino' planterades redan på 1980 -talet i Arboretum Mustila i samband med provförsöken av inhemska sorter av alprosen. Buskens glesa och lediga grenar håller sig under snötäcket om vintern och klarar sig därför bra och blommar tidvis rikligt.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
rhododendron_eino_kristiantheqvist.jpg