Rhododendron dauricum subsp. sichotense

Den här alprosen kommer från skogssluttningarna uppe i bergen i Sihote-Ali i ryska Fjärran Östern. Den är en upprättväxande, högst två meter hög buske vars små glänsande blad doftar starkt av salami vid beröring och som till hösten får en rödbrun vinterfärg.

Arten är inte allmänt känd i väst och den avviker från sina nära släktingar vinteralpros (R. dauricum) och storblommig vinteralpros (R. mucronulatum) med sina större blommor, som i bästa fall kan bli 5 cm breda, och sina bredare vintergröna blad som också på undersidan är gröna. Det förekommer mellanformer mellan de här nära släktingarna, och det är inget under att hela artbestämningen har ifrågasatts. Må det vara hur som helst med den saken, de stora blommorna, det täta bladverket och den goda vinterhärdigheten på ursprungsområdet gör alprosen till en av de mest intressanta nya vilda arterna i Finland. Flere fröinsamlingar har gjorts direkt på de naturliga växtplatserna på 2000 -talet. Skillnader i utseende och härdighet har redan kunnat iakttagas.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
rhododendron_dauricum_ojussila.jpg