Rhododendron - alprosen 'Roseum Elegans'

'Roseum Elegans' är Anthony Waterers skapelse från 1800 -talet. Den påminner mycket om sorten 'English Roseum' av samma plantskoleodlare.

'Roseum Elegans' är den mest förekommande sorten av alpros i nordöstra USA s kalla trakter, precis som 'Catawbiense Grandiflorum' är det i Finland. På grund av sin alldaglighet uppskattas den inte längre lika mycket som tidigare. Hos oss hör den ändå till de bästa ljusröda alprosorna eftersom den i skydd av snön övervintrar bra i södra Finland. På marknaden förekommer flera kloner av sorten, men dessvärre är alla inte lika härdiga som den ursprungliga sorten.

'Roseum Elegans' blommar i juni med vackra ljusröda blommor. Den blir 1,5 meter hög på 10 år. I Finland tyngs grenrna ofta ner av snön och busken blir breder ut sig, i bästa fall till en flere meter bred buske.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
rhododendron_roseum_elegans_kukinta_jsaarinen.jpg