Rhododendron catawbiense - catawba-rododendron

Catawba-rododendron kommer från Appalackerna i Nordamerika. Den växer i naturligt tllstånd på öppna ställen i bergstrakter och sluttningar där den bildar vidsträckta ståtligt blommande bestånd bla tillsammans med orangeazalean (Rhododendron calendulaceum). Det är en vintergrön, tät och till formen rund buske. Blommorna är brett klockformade, till färgen violetta, vita eller ljust violettröda med gulgröna fläckar.

Arboretum Mustila fick äkta catawba-rododendron på 1990 -talet genom insamling av fröer på 2000 meters höjd i Appalackerna. De växer nu som välmående, täta och runda små buskar i Rhododendrondalens sydliga hörn i sluttningen vid Ketunmäki. De har blommat rikligt med djupt violetta och som öppnade närmast lavendelblå blommor.

Catawba-rododendron är den första alprosen som hämtades från Nordamerika till Europa. Eftersom den också är en av de mest köldhärdiga storbladiga alprosorna har den i stor utsträckning använts i förädlingsarbetet av alprosor. Nedärvda anlag av catawba-rododendron ingår i flere gamla sorter av alpros (Catawbiense-Gruppen), bla i den mest planterade sorten 'Catawbiense Grandiflorum'.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
rhododendron_catawbiense_roan_mtn_yleiskuva_jsaarinen.jpg